Anasayfa Sözleşme Ev Arkadaşı Ara Hemen Üye Ol, Ücretsiz İlan Ver !
   

 
EVARKADASI.ORG Kullanım Sözleşmesi


Evarkadasi.org'u daha kaliteli ve daha paylaşılabilir hale getirmek için aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir içeriğe izin vermemekteyiz. Bu içeriğe sahip bütün kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Hakaret: Kişisel Bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkanı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu içeriğe sahip ilanlar hiçbir uyarı olmaksızın silenecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin vermemekteyiz. Yetişkin cinsel organlarının, cinsel eylemlerin sergilendiği görüntüler veya yazılar hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi veya bunları teşvik eden veya andıran içerikler konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Bu içeriğe sahip kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Zararlı Alışkanlıklar: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Aşırı Şiddet: Şiddeti yaşamımızdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana ya da hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içerik yayınlayan içerikler hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Resmi İçerik: Görüntü alınmasına veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

? Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dahil) ait olan video, fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Evarkadasi.org ihlale konu olan İçeriği -hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcılar in üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.


? Siyaset veya Dini İçerik : Her siyasi görüşe ve dine saygı duyuyor ama bunların suiistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi veya dini içerik yayınlayan kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Yasalara Aykırılık: Yasanın suç saydığı fiileri öven,suça özendiren,ticari olarak haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan tüm içerikler de hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Spam: Spam içerikli kayıtlara izin vermemekteyiz.İlanların görüntüsü, adı, açıklaması ve etiketleri, kullanıcıları yanıltmaya yönelik olarak ilanın içeriğiyle uyuşmayacak şekilde düzenlenmişse ve sadece başka bir web sitesine yönlendirme amacı taşıyorsa,bu kayıtlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.


? Ayrıca yukarıdaki tüm kurallar, kullanıcılar tarafından sitede yapılacak yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.


? Evarkadasi.org'a gönderilen ilanlar ile ilgili olarak, Evarkadasi.org'a gönderilen ilanlar ve içerikler evarkadasi.org?un bilgisi olmadan bir başka yerde yayınlanamaz.


? Kullanıcı Şikayeti: Evarkadasi.org yukarıda belirtilen maddelerin yaşanmaması adına bir dizi önlemler almaktadır. Buna rağmen yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal yetkili personelimizle incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.


? İlanların kaldırılması yada ilanlar için gelen şikayetler için gönderilen mesajlar 1-7 gün içerisinde sonuçlanacaktır. İlanlar Evarkadasi.org yönetimi tarafından incelenmeye tabi tutulacak şikayetçi haklı görüldüğü taktirde ilanlar sistemden kaldırılacaktır. .


Yasal Sorumluluk
? Üyelerimiz, paylaştıkları içeriklerde tüm bilgilerin niteliğinden ve doğruluğundan münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan içeriğe sahip kayıtlar ve kullanıcılarına devlet veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan Evarkadasi.org sorumlu olmayıp bizzat üye sorumludur.


? Üye, Evarkadasi?na bir birey (fert veya şahıs) olduğu (tüzel kişi veya benzeri olmadığı) ve en az 18 yaşında bulunduğu hususunu beyan ve teyit eder. Kullanıcı, aynı zamanda servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini, Evarkadasi.org?a beyan ve tasdik eder. Bu anlaşma, kanuna aykırılık söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda siteye giriş hakkı iptal edilir.


? İşbu sözleşme ile üyeler, siteye gönderdikleri içeriklerden bizzat kendileri sorumludur.


? Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.


? Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Evarkadasi.org uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu duruma uyacaktır. Evarkadasi.org, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,
o (a) eğer gerekli görürse,
o (b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya
o (c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görüp gerçekleştirebilir.


? Evarkadasi.org yönetimi ilanların içeriğini üyenin ve kendi tarafının zarar görmemesi için değiştirebilir.


Bu üyelik sözleşmesi, zaman içinde Evarkadasi.org Yönetimi tarafından güncellenebilir. Üyelerimiz, Evarkadasi.org?a her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

  

 
 
© 2018 Evarkadasi.org | Bize Ulaşın